10 người thì 9 người nhầm, thấy biển này xe con vẫn vượt, m:ất tiền triệu như chơi, phân biệt ngay kẻo “nhẵn túi”

Gặp biển báo nào ô tô con được phép vượt? - 1

Gặp biển báo nào ô tô con được phép vượt?

A

Biển 1

B

Biển 2

C

Cả hai biển

Đáp Án 

Biển 2

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “cấm xe ô tô tải vượt” (ký hiệu P.126), để cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác trên đoạn đường có cắm biển này.
Biển P.126 có hiệu lực cấm đối với các loại ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo giấy đăng kiểm) lớn hơn 3.500kg (kể cả các xe được ưu tiên) vượt xe cơ giới khác. Tuy nhiên vẫn cho phép xe tải được phép vượt xe máy 2 bánh và xe gắn máy, đồng thời các loại xe cơ giới khác ngoài xe tải cũng được phép vượt nhau và vượt ô tô tải.
Đặc điểm nhận diện: hình tròn, nền trắng viền đỏ, bên trong có hình một ô tô tải màu đỏ đặt cạnh một ô tô con màu đen.