Bài toán tiểu học tính nhanh “6:2(1+2)”: 90% người trả lời sai vì mắc lỗi Toán học sơ đẳng

Bài toán 6:2(1+2) bằng bao nhiêu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có không ít đáp án, dân tình băn khoăn giữa 2 đáp án 1 và 9.

Trên một trang Facebook, bạn có tên Trần Thành đã đăng tải bài toán cấp tiểu học. Mới nhìn vào đề bài, mọi người tưởng như vô cùng đơn giản với phép tính cộng, nhân, chia. Thế nhưng thực tế dân mạng không phải đưa ra một đáp án.

Bài toán 90% người trả lời sai.

Thông thường, mọi người thực hiện phép toán này như sau: 6:2(1+2) = 6:[2(1+2)] = 6:[2×3] = 6:6 = 1.

Bài toán gây ra 2 luồng đáp án.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh (Giảng viên Trường Quốc tế Việt-Úc tại TP.HCM) lý giải quy tắc khi thực hiện phép toán ở tiểu học như sau:

– Nếu chỉ có cộng và trừ hoặc nhân và chia thì thực hiện theo trình tự từ trái sang phải.

– Nếu chỉ có nhân và chia thì có thể thực hiện chia trước nhân sau (nếu có thể chia hết). Nhưng để tránh sai sót, người ta thường thực hiện theo trình tự từ trái sang phải.

– Nếu có đủ cộng trừ nhân chia thì thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

– Nếu có dấu ngoặc thì thực hiện trong ngoặc trước.

Như vậy, kết quả đúng của bài toán là bằng 9. Cách giải như sau: 6:2(1+2) = 6:2×3 = 3×3 = 9.

Theo Tuổi Trẻ, Vnexpress