“Cờ Nhíp” Cô gái biểu diễn

“Cờ Nhíp” Cô gái biểu diễn nghệ thuật với skill thượng thừa: “vẽ Rồng vẽ Phượng” trước cửa tiệm nhà người mới chịu!

Biểu diễn nghệ thuật bằng nước d*i

Chắc chị này có đam mê nghệ thuật nhưng bị gia đình cấm cản nên mới đi vẽ bậy lung tung như thế này. Cứ phải vẽ rồng vẽ phượng chỗ người ta làm ăn mới chịu cơ

Vid: Thanh Thuỷ

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Clip vụ việc

 

Ảnh

Ảnh

https://www.facebook.com/groups/791612411604604/posts/1479850646114107/?comment_id=1479867199445785

https://www.facebook.com/100064865643715/posts/pfbid0aLks372P7rtYxdy5T2Bq2YzMfh9XirMmqUm33xNmRRLkKpbbKP7rhmrZWC9A7TzPl/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V