Đề xuất bỏ bằng lái xe hạng A1 và B2

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất bỏ bằng lái xe hạng A1 và B2.

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến góp ý, phân hạng Giấy phép lái xe (bằng lái) sẽ được thay đổi so với quy định cũ, tức sẽ không còn bằng lái xe hạng A1, A4, B1, B2, E, FB2, FD, FE, FC như Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành.

Tại Điều 39 Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bằng lái xe sẽ được phân hạng mới lại như sau:

Hạng A2 cấp cho người lái xe môtô hai bánh có dung tích xilanh từ 50-175cm3 hoặc động cơ có công suất định mức tương đương.

Hạng A cấp cho người lái xe môtô hai bánh có dung tích xilanh từ 175cm3 trở lên hoặc động cơ có công suất định mức tương đương và các loại xe quy định cho bằng lái xe hạng A2;

Hạng A3 cấp cho người lái xe môtô ba bánh và các loại xe quy định cho bằng lái xe hạng A2;

Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ của người lái xe); xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500kg; các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho bằng lái xe hạng B2;

Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 đến 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho bằng lái xe hạng C1 có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho bằng lái xe các hạng B;

Bằng lái xe hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho bằng lái xe hạng C có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho bằng lái xe các hạng B, C1;

Bằng lái xe hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) từ 10 đến 30 chỗ; các loại xe ô tô chở người quy định cho bằng lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho bằng lái xe các hạng B, C1, C;

Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) trên 30 chỗ; xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho bằng lái xe hạng D có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho bằng lái xe các hạng B, C1, C, D2;

Hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg;

Hạng C1E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng C1 khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg;

Hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng C khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơmi rơ-mooc;

Hạng D2E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng D2 khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg;

Hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng D khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg.

Người khuyết tật điều khiển xe môtô ba bánh dùng cho người khuyết tật được cấp bằng lái xe hạng A2.

Người khuyết tật điều khiển xe ô tô có cơ cấu điều khiển phù hợp với tình trạng khuyết tật được cấp bằng lái xe hạng B.

Theo Giáo dục và Thời đại