Dừng đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định bị phạt bao nhiêu ti:ề:n? Không chỉ cứ nộp ph:ạt là xong, lớ ngớ là đi “tò”

Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, hành vi dừng, đỗ xe tùy tiện có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và xe cùng lưu thông.

Dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt bao nhiêu tiền?

10.000.000 – 12.000.000 đồng

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019 của Chính phủ được bổ sung bởi điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021 của Chính phủ, phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.
Tài xế cho xe ô tô dừng, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi quy định ngoài bị phạt tiền sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng.