Được Đàm Vĩnh Hưng bỏ bồi thường 43 t.ỷ chỉ đổi một câu “xin lỗi”, bà Phương Hằng chỉ nói 1 câu đã được vỗ tay ầm ầm

Được Đàm Vĩnh Hưng bỏ bồi thường 43 t.ỷ chỉ đổi một câu “xin lỗi”, bà Phương Hằng chỉ nói 1 câu đã được vỗ tay ầm ầm

Tại tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh thay đổi yêu cầu, kh.ông yêu cầu bồi thường về t.iền m.ặt mà chỉ cần xin lỗi. Tuy nhiên, sau khi xin “suy nghĩ một chút”, bị cáo Nguyễn Phương Hằng quyết định bất ngờ.

Được tr.iệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền nghĩa vụ liên quan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ban đầu đề nghị bồi thường thiệt hại vật chất s.ố t.iền hơn 40 t.ỷ đồng, nhưng tại tòa ông cho rằng thiệt hại kinh tế có thể l.àm lại được, còn tổn thất tinh thần thì kh.ông thể. Do đó ông chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi trực tiếp ngay tại tòa. Ca sĩ Vy Oanh cũng yêu cầu tương tự.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi.

Vợ chồng ca sĩ Th.ủy Tiên – Công Vinh th.ông qua luật sư cũng thay đổi yêu cầu, từ chỗ yêu cầu bồi thường hơn 30 t.ỷ đồng tổn hại vật chất và 14 tr.iệu đồng bù đắp tổn thất tinh thần, nay chỉ còn yêu cầu bồi thường 2,347 t.ỷ đồng tổn hại vật chất và 14 tr.iệu đồng tổn thất tinh thần.

Trước những yêu cầu này, chủ tọa hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng: “Bị cáo có xin lỗi kh.ông?”. Bị cáo Hằng trình bày rằng một lời xin lỗi kh.ông phải là vấn đề, nhưng bản thân bà cảm thấy bị x.úc phạm, bị tổn thương, thấy mình bị tấn công trước chứ kh.ông phải bị cáo đi kiếm chuyện. Bị cáo Hằng nói: “Cho bị cáo suy nghĩ chút ạ”.

Sau một l.úc suy nghĩ, khi được hỏi lại, bị cáo Nguyễn Phương Hằng quyết định kh.ông xin lỗi. Bởi vì bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng rồi, “đó là cái giá bị cáo phải trả quá đắt rồi”.

Trả lời xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận những hành vi cáo trạng nêu là đúng, bà kh.ông bị oan sai. Tuy nhiên, bà Hằng nói cáo trạng đã kh.ông thể hiện rõ câu chuyện xuất phát từ vấn đề từ thiện, mà trong chuyện này, bà là người bị hại. Theo bà Phương Hằng, trước đó bà từng thực hiện nhiều livestream chia sẻ cuộc s.ống nên câu chuyện bị cáo livestream là hoàn toàn bình thường.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nói chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng có biết việc mình l.àm và có c.an gián, nhưng bị cáo kh.ông nghe vì bị cáo nghĩ rằng mình kh.ông l.àm gì sai.

“Bị cáo ban đầu kh.ông nghĩ là mình vi phạm. Bị cáo thấy mọi người cũng mắng nhiếc trên mạng và bị cáo cũng mắng một thời gian dài kh.ông thấy ai nói gì. Khi bị bắt, bị cáo mới biết mình sai. Là do bị cáo kh.ông kiềm chế được cảm x.úc, bị nhiều người tấn công nên bị cáo kh.ông kiềm chế được và p.hản ứng tiêu c.ực như vậy”, bị cáo Hằng khai trước tòa.

Bà cũng nói thêm, bị cáo kh.ông thấy oan sai, nhưng chỉ thấy buồn vì chưa được nói rõ vì sao, động cơ bị cáo l.àm những việc này.

Nguồn : https://we25.vn/thoi-trang-sao/duoc-dam-vinh-hung-bo-boi-thuong-43-ty-chi-doi-mot-cau-xin-loi-ba-phuong-hang-chi-noi-1-cau-da-duoc-vo-tay-am-am-326392