Gặp biển nào lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Vi phạm biển báo đường cáo tốc có thể bị phạt tiền 6.000.000 – 8.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2- 4 tháng.

Khi di chuyển trên cao tốc, gặp biển nào lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Biển 1 và 3

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo chỉ dẫn hướng rẽ phải/trái được ký hiệu IE.469 (a/b) để nhắc người điều khiển phương tiện chuẩn bị đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm, có bán kính cong nhỏ.
Biển báo IE.469 được đặt ở phía lưng đường cong, cách mép lề đường 0,5m hoặc đặt trên dải phân cách giữa đối với đường có hai chiều xe chạy riêng biệt.
Khoảng cách lắp đặt biển báo IE.469 phụ thuộc vào bán kính cong và tốc độ lưu thông trên nhánh rẽ ra khỏi đường cao tốc.