Nhiều nước áp dụng trừ điểm trên bằng lái xe từ lâu: Không chỉ bị treo bằng mà muốn lấy lại bằng còn khó hơn người bình thường, Việt Nam bao giờ sẽ bắt đầu áp dụng?

Hệ thống trừ điểm trên bằng lái xe với các tài xế vi phạm luật giao thông nhằm cải thiện hành vi của người lái xe, giảm số người bị thương hoặc tử vong trên đường phố.

Nguồn: https://soha.vn/nhieu-nuoc-ap-dung-tru-diem-tren-bang-lai-xe-tu-lau-khong-chi-bi-treo-bang-ma-muon-lay-lai-bang-con-kho-hon-nguoi-binh-thuong-198240229091651059.htm