Những ai vẫn giữ CMND cũ dù đã có CCCD gắn chíp: Nhớ rõ 3 điều quan trọng này nếu kh.ông muốn thiệt thòi

Để chuẩn hóa th.ông tin nên nhiều người dân đã đi đổi CMND sang CCCD gắn chip. Về nguyên tắc sau khi bạn có CCCD gắn chip thì sẽ phải nộp lại CMND nhưng hiện nay vẫn có nhiều người giữa lại giấy tờ này. Bởi vậy, bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng 2 giấy tờ tùy thân cùng một l.úc.

Dùng CMND cũ khi đã có CCCD gắn chip bị phạt đến 500.000 đồng

Khi công dân đổi CMND sang CCCD gắn chip, CMND cũ sẽ kh.ông còn giá trị sử dụng kể từ ngày người dân nhận được CCCD gắn chip. Khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, nếu người dân vẫn cố t.ình sử dụng CMND cũ thì có thể bị phạt hành chính vì lỗi kh.ông thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144 năm 2021, đối với hành vi này, mức phạt là phạt cảnh cáo hoặc phạt t.iền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Có thể gặp tranh chấp khi dùng CMND hết hạn

Khi công dân l.àm CCCD gắn chip mới, CMND/CCCD cũ sẽ hết giá trị sử dụng. S.ố CMND và CCCD gắn chip cũng là hai s.ố hoàn toàn khác nhau. Do đó, nếu sử dụng CMND cũ hết hiệu lực để th.am gia các hợp đồng, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, người dùng có thể vướng vào các rủi ro pháp lý về sau.

Đơn cử như trường hợp hợp đồng đã ký sẽ bị vô hiệu do một trong các bên ký hợp đồng sử dụng CMND hết hiệu lực; gặp rắc rối khi kh.ông may xảy ra tranh chấp nhưng văn bản thỏa thuận lại kh.ông được công nhận do một bên sử dụng CMND hết hạn.

Chính vì thế, sau khi được cấp CCCD mới, người dân chỉ nên dùng duy nhất thẻ này trong tất cả các giao dịch, thủ tục để đảm b.áo thống nhất th.ông tin, tránh rủi ro, tranh chấp về sau. Thẻ CCCD gắn chip đã được tích hợp tất cả các th.ông tin về nhân thân cũng như s.ố CMND cũ nên người dân có thể yên tâm sử dụng.

Một s.ố giấy tờ cần sửa đổi, cập nhật khi đổi CMND sang CCCD

+ Th.ông tin tài khoản ngân hàng

Trong quá trình thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân còn hạn. Do đó, khi đã đổi CMND sang CCCD gắn chip, người dân cần cập ngay nhật s.ố CCCD mới với ngân hàng.

Việc cập nhật th.ông tin tại ngân hàng được thực hiện khá đơn g.iản. Người dân chỉ cần mang theo giấy x.ác nhận s.ố CMND 9 s.ố hoặc CMND cũ, thẻ CCCD mới đến ngân hàng nơi mình mở tài khoản. Nhân viên giao dịch sẽ cung cấp một tờ khai, khách hàng điền đầy đủ th.ông tin được yêu cầu vào đó là sẽ được g.iải quyết.

+ Th.ông tin sổ bảo h.iểm xã hội, thẻ bảo h.iểm y tế

Sổ Bảo h.iểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo h.iểm y tế (BHYT) kh.ông thể hiện trực tiếp th.ông tin s.ố CMND/CCCD và công dân kh.ông bắt buộc phải l.àm thủ tục đổi sổ BHXH, thẻ BHYT mới khi đổi từ CMND 9 s.ố qua thẻ CCCD gắn chip 12 s.ố.

Tuy nhiên, để thực hiện các thủ tục liên quan như tra cứu quá trình th.am gia BHXH, hạn sử dụng BHYT… thì công dân cần cập nhật th.ông tin hồ s.ơ BHXH, thẻ BHYT.

+ Th.ông tin đăng ký thuế

Điều 36 Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế khi có thay đổi th.ông tin đăng ký thuế (bao gồm th.ông tin về s.ố CMND, CCCD) thì phải th.ông b.áo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Do đó, khi đổi từ CMND cũ sang CCCD gắn chip, người dân cần thực hiện thủ tục thay đổi th.ông tin đăng ký thuế.

+ Th.ông tin sổ đỏĐiểm a, khoản 1, Điều 5, Th.ông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên mà Môi trường (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, Điều 6 Th.ông tư 33/2017) quy định về việc th.ông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận. Th.ông tin ghi trên giấy chứng nhận bao gồm: Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm s.inh, tên và s.ố giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú.

Việc thay đổi s.ố CMND/CCCD kh.ông l.àm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất và kh.ông bắt buộc người sử dụng đất phải cập nhật thay đổi. Tuy nhiên, để tránh gặp rủi ro trong các giao dịch mua bán sau này, người dân có thể cân nhắc việc đổi lại th.ông tin cho khớp với s.ố thẻ CCCD gắn chip.

Nguồn : https://qtcs.com.vn/276689-2/