Phân biệt tạm giữ và tước Giấy phép lái xe đơn giản, dễ hiểu nhất cho những ai hay nhầm lẫn

Tạm giữ Giấy phép lái xe và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe là những biện pháp được sử dụng trong xử phạt vi phạm giao thông. Bản chất tạm giữ và tước Giấy phép lái xe khác nhau thế nào?

Tiêu chí

Tạm giữ Giấy phép lái xe

Tước Giấy phép lái xe

Bản chất

Là biện pháp ngăn chặn để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt (khoản 2 Điều 82 Nghị định 100 năm 2019)
Là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính (Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Trường hợp áp dụng

Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự:

(1) Giấy phép lái xe

(2) Giấy phép lưu hành phương tiện

(3) Giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến tang vật, phương tiện
Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông.

(Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính)

Thời hạn

Thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ.

Đối với vụ việc phức tạp, cần tiến hành xác minh: Có thể kéo dài tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ.

Đối với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp: Có thể kéo dài tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày tạm giữ.

Lưu ý: 

Thông thường, thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe là cho đến khi cá nhân, tổ chức vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt theo thời hạn được ghi tại biên bản xử phạt.
– Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng – 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.

– Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép lái xe trong thời hạn tước quyền sử dụng.

Hậu quả

– Trong thời hạn bị tạm giữ thì cá nhân, tổ chức vẫn được phép điều khiển phương tiện.

Việc tạm giữ giấy phép lái xe không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng giấy phép.

– Nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản, người vi phạm chưa đến để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ.
Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì cá nhân, tổ chức không được lái xe tham gia giao thông.

Có thể phân biệt tạm giữ và tước Giấy phép lái xe cơ bản như sau:

– Tạm giữ Giấy phép lái xe là hình thức Cảnh sát giao thông giữ giấy tờ để “làm tin” trong trường hợp hành vi vi phạm chỉ bị phạt tiền nhằm đảm bảo người vi phạm sẽ nộp phạt. Sau khi nộp phạt mới được lấy Giấy phép lái xe.

Trong thời gian bị tạm giữ Giấy phép lái xe, người vi phạm vẫn được lái xe bình thường và có thể xuất trình biên bản xử phạt thay cho Giấy phép lái xe trong thời gian này.

– Còn tước Giấy phép lái xe được hiểu là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức  áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông.

Trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, người vi phạm không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Như vậy, bản chất tước Giấy phép lái xe nghiêm trọng hơn so với tạm giữ Giấy phép lái xe, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa tạm giữ và tước Giấy phép lái xe là khi bị tạm giữ Giấy phép lái xe người vi phạm vẫn có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn tước Giấy phép lái xe thì không.