Số km thực hành lái xe hạng B2 là bao nhiêu?

Học phí lái xe B2 năm 2023 là bao nhiêu? Tổng số km thực hành lái xe hạng B2 là bao nhiêu? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.

1. Học phí lái xe hạng B2 năm 2023

Khi đăng ký khóa học thì học phí lái xe B2 tương ứng với các hạng mục chi phí sau:

– Chi phí làm hồ sơ;

– Chi phí học lý thuyết gồm tài liệu, giáo viên hướng dẫn;

– Chi phí học thực hành gồm lái xe sa hình và đường trường;

– Các chi phí khác tùy vào từng trung tâm sát hạch lái xe.

Có thể tham khảo mức học phí lái xe B2 sau:

– Chi phí làm hồ sơ: 5.000.000 – 6.000.000 đồng.

– Chi phí học lý thuyết gồm tài liệu, giáo viên hướng dẫn: Miễn phí.

– Chi phí học thực hành gồm lái xe sa hình và đường trường: 230.000 đồng/giờ.

2. Mức phí sát hạch lái xe B2

– Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần.

– Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần.

– Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần.

– Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần.

(Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC)

3. Thời gian đào tạo lái xe B2

– Thời gian đào tạo lái xe B2 là 588 giờ gồm: 168 giờ lý thuyết, 420 giờ thực hành lái xe.

– Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái hạng B2 là 05 học viên.

– Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo giấy phép lái xe hạng B2
1 Pháp luật giao thông đường bộ giờ 90
2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ 18
3 Nghiệp vụ vận tải giờ 16
4 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. giờ 20
5 Kỹ thuật lái xe giờ 20
6 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 4
7 Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô giờ 420
Trong đó Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái giờ 405
Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) giờ 15
8 Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô giờ 84
a) Số giờ thực hành lái xe/01 học viên giờ 81
Trong đó Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên giờ 41
Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên giờ 40
b) Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên giờ 3
9 Số giờ học/01 học viên/khóa đào tạo giờ 252
10 Tổng số giờ một khóa đào tạo giờ 588

– Tổng thời gian khóa đào tạo:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH Tổng thời gian khóa đào tạo giấy phép lái xe hạng B2
1 Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học ngày 4
2 Số ngày thực học ngày 73,5
3 Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 15
4 Cộng số ngày/khóa đào tạo ngày 92,5

– Quy định về số km học thực hành lái xe:

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH Quy định về số km học thực hành lái xe hạng B2
1 Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên km 290
2 Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên km 810
Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên km 1100

Căn cứ pháp lý: Điều 13 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT.

4. Giấy phép lái xe hạng B2 lái được xe gì?

Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

– Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, gồm:

+ Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

(Khoản 6 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)