Trong tình huống này, đi theo hướng mũi tên, xe nào vi ph:ạ:m luật gi:ao th:ông?

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm luật giao thông? - 1

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm luật giao thông?

Xe tải

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:
– Biển báo “Cấm đi ngược chiều” được ký hiệu là P.102, để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Xe chữa cháy thuộc nhóm xe ưu tiên nên không vi phạm luật giao thông khi đi vào đường một chiều.
– Biển báo “cấm rẽ trái và quay đầu xe” được ký hiệu P.124c, có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái hoặc quay đầu trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Trước mặt xe tải đặt biển này nên nếu đi théo hướng mũi tên là vi phạm luật giao thông.