Trong tình huống qua vòng xuyến, xe con hay xe tải phải nhường đường?

Khi di chuyển trên những cung đường phức tạp, nhất là những đường giao nhau hay vòng xuyến, các phương tiện cần chú ý quy định về nhường đường để đảm bảo an toàn.

Xe con

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật giao thông đường bộ năm 2008, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường: “Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái”.
Xe con phải nhường đường vì xe tải từ bên trái tới đã nằm trong vòng xuyến.