Trong trường hợp này, xe nào vượt đúng quy tắc giao thông, mời các lái xe chỉ giáo?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông? - 1

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe con

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:
– Theo hướng đi của xe tải, vạch đơn, liền nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm (được ký hiệu là vạch 1.2), dùng để phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều. Khi thấy vạch 1.2, phương tiện không được lấn làn, không được đè lên vạch.
Xe tải vượt xe khách đè vạch 1.2 nên vi phạm quy tắc giao thông.
– Theo hướng đi của xe con, vạch đơn, nét đứt đoạn, màu vàng (được ký hiệu là vạch 1.1), dùng để phân chia các chiều đường ngược nhau không có dải phân cách ở giữa. Khi thấy vạch 1.1, phương tiện được phép cắt qua để sử dụng làn ngược chiều từ cả hai phía.
Xe con vượt xe tải đè vạch 1.1 nên không vi phạm quy tắc giao thông.