Từ 1/6/2024: Cho người khác mượn Giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi, 5 năm sau mới được cấp lại có đúng không?

Bộ Giao thông vận tải mới đây ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Trong đó, có quy định về 6 trường hợp sẽ bị thu hồi Giấy phép lái xe, bao gồm:

– Trường hợp 1: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe.

– Trường hợp 2: Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe.

– Trường hợp 3: Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình.

– Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện.

– Trường hợp 5: Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký.

– Trường hợp 6: Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019).”

6 trường hợp sẽ bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 1/6/2024

6 trường hợp sẽ bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Như vậy, từ ngày 01/6/2024, khi một cá nhân để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình không biết vì mục đích gì thì sẽ thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định mới này.

Về việc xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi, Thông tư 05 cũng quy định rõ. Theo đó, với các trường hợp 1, 2, 4, 6 khi giấy phép lái xe bị thu hồi sẽ không có giá trị sử dụng. Ngoài ra, cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Như vậy có thể thấy, so với quy định hiện hành, Thông tư 05 vừa được Bộ GTVT ban hành bổ sung thêm trường hợp thu hồi giấy phép lái xe nếu để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình. Với trường hợp này, sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại các nội dung quy định tại khoản 4 điều 21 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT.

Trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do “Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký” sẽ được xử lý theo hai trường hợp. Đầu tiên, nếu giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp. Nếu giấy phép quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.