Từ 1/6 tới, cho người khác mượn giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi ngay lập tức

Từ 1/6/2024, cho người khác mượn giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe

6 trường hợp thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024, bao gồm:

– Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe; (1)

– Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; (2)

– Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình; (3)

– Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện; (4)

– Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký; (5)

– Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 10 Điều 5; Điểm h và Điểm i Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP). (6)

(Khoản 14, Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT)

Như vậy, từ ngày 1/6/2024, khi một cá nhân để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình không biết vì mục đích gì thì sẽ thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định mới.

GĐXH – Thủ tục cấp, đổi lại giấy phép lái xe hiện nay rất đơn giản và có thể đăng ký đổi trực tuyến trên các trang web dịch vụ công. Cần thực hiện những gì để có giấy phép lái xe mới?

Từ 1/6 tới, cho người khác mượn giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi, bao lâu thì được cấp lại?- Ảnh 2.

Người dân xin cấp lại giấy phép lái xe cần thực hiện các thủ tục theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Giấy phép lái xe bị thu hồi bao lâu được cấp lại?

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT bổ sung Khoản 16 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về việc xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi từ ngày 1/6/2024.

Theo đó các trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi theo nội dung đề cập ở trên sẽ được xử lý như sau:

– Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại (1), (2), (4) và (6) sẽ không có giá trị sử dụng, đồng thời cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

– Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại (3), sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT).

– Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại (5) thực hiện như sau: giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT); giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 03 tháng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT).

Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép lái xe

Tại Khoản 8, Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 01/2021/TT-BGTVT) quy định trình tự thực hiện xin giấy phép lái xe như sau:

– Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

– Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định; khi nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân;

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe; trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời và nêu rõ lý do;

– Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe lưu trữ hồ sơ đổi giấy phép lái xe (bản chính đối với đổi giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải; bản sao đối với đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài, đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp, đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp) trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp giấy phép lái xe; cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản (trừ trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).