Công khai danh sách ô tô bị phạt nguội đầu tháng 3/2024

Từ ngày 3 đến ngày 6/3 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 80 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
 

Xe ô tô lấn làn, đè vạch kẻ đường tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngô Quyền.

Trong đó có 45 trường hợp vượt đèn đỏ; 5 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 15 trường hợp rẽ trái nơi có biển báo cấm rẽ trái; 7 trường hợp người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm; 8 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm từ 12h ngày 3 đến 12h ngày 6/3 như sau:

1. Vi phạm vượt đèn đỏ

– Xe ô tô biển số 36A-754.55, 12C-042.73, 30A-950.10, 98A-163.70, 30K-561.19, 29A-613.00, 30A-391.55, 99F-006.99, 98A-147.21, 98A-456.92, 98A-171.91, 89A-237.29, 29K-042.54, 98A-597.40, 98A-357.54, 98B-024.64, 98A-389.47, 51H-096.05, 98C-175.98, 98C-205.04, 30G-071.99, 99D-008.90, 19A-009.52, 20A-194.59, 98A-376.10.

– Xe mô tô biển số 98B3-230.68, 98B3-530.53, 98B3-883.40, 98B3-546.71, 98B3-388.28, 98B3-872.04, 98B3-449.74, 98G1-146.60, 98B3-737.05, 98MÐ1-078.91, 98B3-144.09, 98B3-870.91, 98B3-396.44, 98B3-763.91, 98B3-487.56, 98B3-780.22, 98B3-917.07, 98B3-866.51, 98B3-716.93, 98B3-083.14.

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường

Xe ô tô biển số 98A-689.02, 29H-855.77, 98A-574.06, 98H-2582, 98A-519.35.

3. Rẽ trái nơi có biển báo cấm rẽ trái

Xe ô tô biển số 99A-325.35, 98C-313.29, 19C-195.50, 30G-009.69, 98A-630.24, 98C-215.30, 99A-003.03, 98A-011.95, 98A-077.83, 99E-003.16, 98C-225.14, 98A-033.82, 98A-579.42, 99A-604.20, 30Z-6575.

4. Người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm

Xe mô tô biển số 98B3-926.44, 98B3-955.08, 98B3-850.85, 98B3-882.36, 98B3-133.52, 98B3-895.31, 98B3-869.89.

5. Chạy quá tốc độ quy định

Xe ô tô biển số 98A-567.42, 98A-759.29, 30E-190.28, 98A-439.50, 98A-376.76; xe mô tô biển số 98B1-499.55, 98B2-173.30, 19C1-286.98.

Từ ngày 1 đến 5/3, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 43 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 41 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 2 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, cụ thể:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

Xe ô tô biển số: 29C-027.09, 29C-767.54, 30A-858.45, 30E-460.60, 30G-584.55, 30G-887.20, 30G-895.31, 30H-373.63, 30H-6015, 34A-093.06, 34C-329.35, 37C-454.40, 72A-306.22, 98A-117.25, 98A-203.01, 98A-325.12, 98A-396.84, 98A-423.09, 98A-499.89, 98A-541.30, 98C-029.71, 98C-135.86, 98C-300.56, 98C-314.16, 98C-324.68, 98H-1478, 99A-273.48, 99A-449.07, 99A-471.97, 99A-651.05, 99A-720.98, 99C-212.26.

Xe mô tô biển số: 98B1-365.54, 98B2-843.43, 98H1-122.22, 98H1-138.98, 98H1-345.18, 98H1-356.98, 98H1-375.77, 98H1-381.04, 98H1-426.26.

2. Chạy quá tốc độ quy định:

Xe ô tô biển số: 29H-344.44, 98A-452.45.

Từ ngày 29/2 đến ngày 2/3 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 70 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 28 trường hợp vượt đèn đỏ; 22 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 8 trường hợp người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm, 9 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, 3 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm từ 12h ngày 29/2 đến 12h ngày 2/3 như sau:

1. Vi phạm vượt đèn

– Xe ô tô biển số: 30F-167.74, 30G-192.83, 29A-887.89, 98A-147.37, 30G-760.21, 98A-451.37, 98A-745.73, 98H-7979, 98A-124.40, 99A-385.47, 29D-082.24, 98A-266.07, 30A-833.48.

– Xe mô tô biển số: 98B3-852.30, 98B3-662.00, 98B3-214.48, 98B3-185.62, 98B3-091.45, 98B3-903.36, 98B3-853.37, 98B3-323.46, 98B3-646.73, 98B3-284.75, 98B3-880.78, 98B3-588.70, 98B3-785.04, 98B3-905.40, 98B3-580.77.

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường: 98A-290.11, 15K-074.48, 98A-236.97, 98A-489.22, 98A-446.37, 98H-003.28, 98A-092.11, 98A-110.35, 98A-291.61, 99K-2236, 98A-611.50, 29H-820.42, 98A-244.14, 29D-113.69, 98A-447.40, 29A-688.20, 98A-289.66, 19C-218.94, 98C-303.11, 98C-305.18, 98A-359.85, 51G-066.11.

3. Người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm: 98B3-233.28, 98B3-414.79, 98B3-774.16, 98B3-079.00, 98B3-424.31, 98B3-922.91, 98B3-207.65, 98B3-889.58.

4. Vi phạm rẽ trái tại nơi có biển cấm: 98C-033.92, 99C-073.57, 98A-619.72, 88A-105.46, 99C-271.26, 98A-011.68, 98A-014.42, 98A-656.01, 98LD-010.83.

5. Chạy quá tốc độ quy định: 30H-306.92, 29B-410.31, 60A-561.31.

Từ ngày 28/2 đến hết ngày 5/3, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Lục Ngạn đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 33 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 17 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, 8 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo quy định và 5 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

Xe ô tô biển số: 27F-000.99; 12R-014.65; 98C-034.32; 98C-188.23; 98A-206.82; 98A-610.74; 98A-617.36; 29A-788.58.

Xe mô tô biển số: 98E1-321.10; 98E1-594.63; 98E1-627.74; 98E1-680.91; 98E1-684.76; 98E1-689.36; 98E1-697.15; 98E1-711.46; 98E1-714.17.

2. Không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường:

Xe ô tô biển số: 98C-200.20; 98C-263.88; 98A-561.26.

3. Người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm theo quy định:

Xe mô tô biển số: 98E1-520.49; 98E1-731.84; 98E1-783.37; 98E1-888.61; 98E1-891.72; 98E1-896.66; 98E1-914.11; 98E1-919.85.

4. Vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định:

Xe ô tô biển số: 98A-281.69; 98A-541.94; 19A-397.80; 98A-254.47; 98A-662.27.

Từ ngày 26/2 đến 3/3, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 53 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 25 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 14 trường hợpkhông chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, 14 trường hợpkhông đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

1. Xe ô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông: 29C-74230, 98A-22376, 98A-49890, 98A-05271, 14C-31548, 30G-38162, 98C-29168, 98C-30832, 12C-05485.

2. Xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường: 98A-54858, 98A-11648, 29H-42880, 30G-22974, 98A-32603, 30K-03845, 98LD-01075, 98A-67274, 98C-15505, 99C-24741, 98A-22009, 98A-75220, 98F-01434, 20B-01430.

3. Xe mô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông: 98K1-21639, 98K1-06885, 98K1-03345, 98K1-04821, 98K1-27126, 98K1-36891, 98K1-36245, 98K1-32801, 98K1-25549, 98K1-16492, 98K1-35064, 98K1-17065, 98K1-15604, 98K1-02530, 98K1-31677, 98K1-31099.

4. Kkhông đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy: 98K1-23949, 98K1-33966, 98K1-34787, 98K1-35046, 98K1-28916, 98K1-26976, 98K1-36194, 98K1-12260, 98K1-33172, 98K1-23071, 98K1-22516, 98K1-31268, 98K1-34441, 98K1-02263.

Từ ngày 6 đến 8/3, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 4 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, 7 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo quy định và 1 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

Xe ô tô biển số: 98A-002.96; 12R-011.86; 14A-554.01.

Xe mô tô biển số: 98E1-237.07.

2. Không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường:

Xe ô tô biển số: 98A-115.60.

3. Người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm:

Xe mô tô biển số: 98E1-520.49; 98E1-697.80; 98E1-766.32; 98E1-787.14; 98E1-797.59; 98E1-889.74; 98E1-919.85.

4. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định:

Xe mô tô biển số: 98H1-051.28.

Theo Chuyên trang Pháp luật xã hội – Kinh tế Đô thị
Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cong-khai-danh-sach-o-to-bi-phat-nguoi-dau-thang-3