Khi CSGT giang 2 tay, người tham giao giao thông phải đi thế nào? 90% lái xe non tay còn đang bối rối

Khi CSGT giang 2 tay, người tham giao giao thông phải đi thế nào? - 1

Khi CSGT giang 2 tay, người tham giao giao thông phải đi thế nào để đúng quy tắc giao thông?

A

Người tham gia giao thông ở các hướng phải dừng lại.

B

Người tham gia giao thông ở các hướng được đi theo chiều gậy chỉ của CSGT.

C

Người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau CSGT được đi tất cả các hướng; người tham gia giao thông ở bên phải và bên trái CSGT phải dừng lại.

D

Người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau CSGT phải dừng lại; người tham gia giao thông ở bên phải và bên trái CSGT được đi tất cả các hướng.

ĐÁP ÁN 

Người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau CSGT phải dừng lại; người tham gia giao thông ở bên phải và bên trái CSGT được đi tất cả các hướng.

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là một bộ phận của hệ thống báo hiệu đường bộ. Hiệu lệnh của này được thể hiện bằng tay, cờ, gậy hoặc đèn tín hiệu ánh sáng điều khiển giao thông.
Trường hợp CSGT giang 2 tay: người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau CSGT phải dừng lại, người ở phía bên phải và bên trái CSGT được đi tất cả các hướng.