Ôn lại bài cũ, thứ tự các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn, tài xế cần lưu ý đến thứ tự tham gia giao thông.

Thứ tự các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  • A

Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe con

  • B

Xe cứu thương, xe con, xe chữa cháy

  • C

Xe chữa cháy, xe cứu thương, xe con

  • D

Xe chữa cháy, xe con, xe cứu thương

Đáp án

Xe chữa cháy, xe cứu thương, xe con

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, thứ tự xe ưu tiên được sắp xếp từ cao đến thấp như sau: Xe chữa cháy; Xe quân sự, xe công an, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp; Đoàn xe tang.
Như vậy thứ tự các xe di chuyển trong trường hợp này là: xe chữa cháy, xe cứu thương, xe con.