Theo đúng quy tắc giao thông, xe nào phải nhường đường?

Nhường đường là một trong những thói quen cần phải có khi lưu thông để đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn xảy ra.

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

  • A

Xe A

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “dốc xuống nguy hiểm” được ký hiệu là W.219. Con số ghi trong biển chỉ độ dốc thực tế tính bằng % làm tròn không có số thập phân.
Điều 17 Tránh xe đi ngược chiều của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc.
Trường hợp người điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng (Nghị định 100/2019 của Chính phủ).