Từ nay: Có 8 trường hợp b:ị th:u h:ồi đăng ký xe, ai giữ lại sẽ b:ị p:h:ạ:t rất nặng

Theo quy định, có 8 trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi đăng ký xe, nếu ai cố tình giữ lại sẽ bị xử phạt theo quy định.

Thông tư 24/2023 của Bộ Công An có quy định rõ ràng về trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của công dân.

Đăng ký xe là gì?

Đăng ký xe là một loại giấy tờ quan trọng không thể thiếu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là giấy tờ để chứng minh chủ sở hữu của chiếc xe, đồng thời còn được sử dụng làm cơ sở pháp lý để tránh những tranh chấp về tài sản của công dân. Khi tranh chấp xảy ra, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào thông tin trên đăng ký (cà vẹt) để xác định chủ xe.

Đăng ký xe còn là căn cứ để lực lượng chức năng xác minh xe vi phạm có chính chủ hay không hoặc xác minh chủ xe khi xảy ra tai nạn. Trong trường hợp xe bị mất cắp hoặc bị thay đổi thông tin (số máy, số khung), cơ quan công an có thể căn cứ vào đăng ký xe để tìm kiếm xe và điều tra được đối tượng trộm cắp tài sản.

8 trường hợp bị thu hồi biển số xe, đăng ký xe

Cụ thể, theo điều 23, thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy định cấp, thu hồi đăng ký xe, biển số xe cơ giới, trong đó có 8 trường hợp có thẩm quyền sẽ thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của người dân, bao gồm:

– Những trường hợp mà xe máy bị hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan

– Trường hợp xe máy đã hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

– Những trường hợp xe máy là xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

– Những trường hợp xe máy là loại xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

– Những trường hợp xe máy là loại xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Những trường hợp xe máy là xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

– Những trường hợp xe máy đã bị tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

– Những trường hợp xe máy đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Trong những trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số sau khi áp dụng biển số định danh thì việc chuyển nhượng, sang tên, đổi chủ được thực hiện nhiều nhất. Quy định mới cũng khiến người dân gặp khúc mắc, mất thời gian hơn khi sang tên đổi chủ.

Mức phạt khi không thực hiện thu hồi xe, giấy đăng ký theo quy định

– Với trường hợp xe mô tô, xe máy và các loại xe tương tự xe mô tô không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:

+ Với cá nhân, bị phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

+ Đối với tổ chức sẽ bị phạt từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồn

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký lái xe, biển số xe

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại điều 24 Thông tư 24/2023/TT-BCA; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 1 bản trả cho chủ xe; 1 bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Nguồn: https://phunutoday.vn/tu-nay-co-8-truong-hop-bi-thu-hoi-dang-ky-xe-ai-giu-lai-se-bi-phat-rat-nang-d402294.html