Xe con vượt xe tải trong trường hợp này có đúng quy tắc giao thông?

Để thực hiện vượt xe, người cầm lái phải có kinh nghiệm, nắm rõ các quy tắc vượt xe đúng cách, đúng luật và an toàn.

Xe con vượt xe tải trong trường hợp này có đúng quy tắc giao thông?

Đúng

Xe con đi thẳng, còn xe tải rẽ trái không giao nhau.
Vậy nên xe con được phép vượt trong trường hợp này.