Xe đăng kiểm trước 22/3 có được tự động gia hạn theo chu kỳ mới?

Vừa qua, Thông tư 2/2023/TT-BGTVT đã nới rộng chu kỳ đăng kiểm xe ô tô từ ngày 22/3/2023. Vậy những xe đã đăng kiểm có được tự động gia hạn theo chu kỳ mới sau ngày này không?

1. Xe đã đăng kiểm có được tự động gia hạn theo chu kỳ mới?

Theo Phụ lục V Thông tư 2/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 22/3/2023), chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải đã được kéo dài hơn so với trước đây.

Tuy nhiên chu kỳ mới chỉ được với xe tiến hành đăng kiểm kể từ ngày 22/3/2023 chứ không áp dụng với xe ô tô đã đăng kiểm trước đó.

Mặt khác, khoản 2 Điều 3 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT cũng nêu rõ, các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư 02 có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận và tem kiểm định và không đề cập đến việc tự động gia hạn theo quy định mới.

Do đó, xe đã đăng kiểm trước ngày 22/3/2023 sẽ không được tự động gia hạn theo chu kỳ mới.

Hết thời hạn đăng kiểm ghi trên giấy chứng nhận và tem kiểm định, chủ xe phải đưa xe đi đăng kiểm chứ không được gia hạn. Ở lần đăng kiểm tiếp theo này, phương tiện sẽ được áp dụng chu kỳ đăng kiểm định kỳ theo quy định mới.

Xe đã đăng kiểm có được tự động gia hạn theo chu kỳ mới? (Ảnh minh họa)

2. Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô từ ngày 22/3/2023 thế nào?

Căn cứ Phụ lục V tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT, chu kỳ kiểm định xe cơ giới được áp dụng từ ngày 22/03/2023 như sau:

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

  1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Sản xuất đến 07 năm

36

24

1.2

Sản xuất trên 07 năm đến 20 năm

12

1.3

Sản xuất trên 20 năm

06

  1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Sản xuất đến 05 năm

24

12

2.2

Sản xuất trên 05 năm

06

2.3

Có cải tạo

12

06

  1. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

3.1

Không cải tạo

18

06

3.2

Có cải tạo

12

06

  1. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

4.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

06

4.3

Có cải tạo

12

06

  1. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ).

03

Trong đó, xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp Phiếu kiểm tra xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu và có năm sản xuất đến năm đăng kiểm dưới 02 năm, có đủ hồ sơ hợp lệ thì được miễn đăng kiểm lần đầu.

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô là bao lâu? (Ảnh minh họa)

3. Hết hạn không đi đăng kiểm xe bị phạt thế nào?

Xe ô tô tham gia giao thông phải đạt kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và được cấp giấy chứng nhận và dán tem kiểm định. Người lái xe ô tô khi đi đường phải mang theo giấy chứng nhận đăng kiểm còn hạn.

Trường hợp sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm hoặc tem đăng kiểm hết hạn tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP như sau:

Quá hạn đăng kiểm

Mức phạt với người điều khiển

Dưới 01 tháng

03 – 04 triệu đồng

(Điểm a khoản 5 Điều 16)

Bị tước Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng

(Điểm a khoản 8 Điều 16)

Từ 01 tháng trở lên

04 – 06 triệu đồng

(Điểm c khoản 6 Điều 16)

Bị tước Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng

(Điểm a khoản 8 Điều 16)