Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

Biển “được ưu tiên qua đường hẹp” thường được đặt ở những vị trí đường hẹp để chỉ dẫn cho các xe cơ giới biết được quyền ưu tiên đi trước khi qua đoạn đường này.

Biển nào chỉ dẫn ‘được ưu tiên qua đường hẹp’?

Biển 3

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “được ưu tiên qua đường hẹp” được ký hiệu là I.406, dùng để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.
Khi đã đặt biển số I.406 thì ở chiều ngược lại bắt buộc phải đặt biển số P.132 “nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”.