Không còn thời gian trì hoãn: 8 trường hợp này sẽ bị thu hồi Giấy đăng ký xe năm 2024, cố tình giữ lại bị phạt lên tới 4 triệu đồng

Theo quy định những trường hợp dưới đây phải thu hồi biển số xe, giấy đăng ký xe đừng cố giữ lại.

Giấy đăng ký xe là gì?

Giấy đăng ký xe cũng giống như giấy khai sinh của một chiếc xe vậy. Khi con người mua xe cần phải làm đăng ký xe và được cấp biển số xe thì mới đủ điều kiện lưu thông trên đường. Nếu như không đáp ứng yêu cầu này thì chiếc xe hoàn toàn không có đủ điều kiện lưu thông trên đường. Theo quy định những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi Giấy đăng ký xe và biển số xe người dân nên biết kẻo thiệt thòi.

8 trường hợp bị thu hồi biển số xe, đăng ký xe

Cụ thể, theo điều 23, thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy định cấp, thu hồi đăng ký xe, biển số xe cơ giới, trong đó có 8 trường hợp có thẩm quyền sẽ thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của người dân, bao gồm:

– Những trường hợp mà xe máy bị hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan

– Trường hợp xe máy đã hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

– Những trường hợp xe máy là xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

– Những trường hợp xe máy là loại xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

– Những trường hợp xe máy là loại xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Những trường hợp xe máy là xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

– Những trường hợp xe máy đã bị tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

– Những trường hợp xe máy đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Mức phạt khi không thực hiện thu hồi xe, giấy đăng ký theo quy định

– Với trường hợp xe mô tô, xe máy và các loại xe tương tự xe mô tô không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:

+ Với cá nhân, bị phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

+ Đối với tổ chức sẽ bị phạt từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồn