Năm 2024, biển số định danh có bị thu hồi khi bán xe không? Đăng ký biển số định danh có mất phí không?

Biển số định danh có lẽ không còn là khái niệm xa lạ với người dân. Tuy nhiên, vẫn còn những thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Dưới đây là một số vấn đề về biển số định danh năm 2024 người dân cần tìm hiểu.

Năm 2024, biển số định danh có bị thu hồi khi bán xe không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe như sau:

“Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.”

Trường hợp cá nhân mua bán xe thì cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi biển định danh và cấp lại khi cá nhân này có xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Trường hợp cá nhân mua bán xe thì cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi biển định danh và cấp lại khi cá nhân này có xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Như vậy, trường hợp cá nhân mua bán xe thì cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi biển định danh và cấp lại khi cá nhân này có xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, thời hạn giữ lại biển số định danh tối đa là 05 năm, quá thời hạn này, cơ quan đăng ký sẽ chuyển vào kho biển số để cấp cho cá nhân, tổ chức khác.

Đăng ký lại biển số xe định danh năm 2024 có mất phí không?

Người chủ xe đi đăng ký xe được cấp lại biển số định danh. Lệ phí tuỳ thuộc vào các trường hợp:

– Làm thủ tục đăng ký xe để cấp lại biển số định danh cho xe mới

Trường hợp đăng ký cấp lại biển số định danh cho xe mới mua, chủ xe sẽ bị tính phí ra biển số như các trường hợp đăng ký xe lần đầu. Chủ xe phải nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe như khi đăng ký xe lần đầu theo quy định về lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số. Trường hợp này sẽ tùy thuộc vào từng địa phương mà có mức phí khác nhau, dao động trong khoảng từ vài trăm nghìn đồng cho đến 20 triệu đồng/phương tiện.

Người chủ xe đi đăng ký xe được cấp lại biển số định danh. Lệ phí tuỳ thuộc vào các trường hợp

Người chủ xe đi đăng ký xe được cấp lại biển số định danh. Lệ phí tuỳ thuộc vào các trường hợp

– Làm thủ tục đăng ký xe để cấp lại biển số định danh cho xe cũ

Trường hợp này, người dân chỉ phải nộp phí cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số. Khoản phí này chỉ từ 100.000 đến 150.000 đồng/phương tiện.

Như vậy, trường hợp đăng ký cấp lại biển số định danh cho xe cũ thì người chủ xe sẽ không phải mất phí ra biển số nhưng chủ xe phải nộp lệ phí cấp đổi giấy đăng ký kèm biển số xe.

Năm 2024, những trường hợp nào được miễn lệ phí cấp lại biển số định danh?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 60/2023/TT-BTC, có 04 trường hợp chủ xe khi đăng ký cấp lại biển số định danh được miễn lệ phí. Cụ thể:

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc.

– Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc và thành viên gia đình họ được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc Liên hợp quốc được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài.

– Xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật.

Như vậy, năm 2024, nếu chủ xe thuộc một trong 04 trường hợp nêu trên xe được miễn lệ phí khi đăng ký cấp lại biển số định danh.