Những trường hợp xe máy bị thu hồi vĩnh viễn trong năm 2024: Càng cố giữ lại càng bị ph-ạt nặng

Những trường hợp xe máy bị thu hồi Giấy đăng ký xe

Thông tư 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

– Những trường hợp mà xe máy đã bị hỏng không sử dụng được, bị phá hủy

– Những trường hợp mà xe máy đã hết niên hạn sử dụng

– Những trường hợp mà xe máy đã bị mất cắp, bị chiếm đoạt

– những trường hợp mà xe máy thuộc trường hợp nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập

– Những trường hợp mà xe máy đăng ký tại các khu kinh tế

– Những trường hợp xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển

– Những trường hợp mà xe máy đã bị tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác

– Những trường hợp mà xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Như vậy, khi bi thu hồi Giây đăng ký xe thì xe máy không còn giá trị sử dụng và cũng sẽ không thể sử dụng tham gia giao thông được nữa.
Những trường hợp xe máy bị thu hồi giấy đăng ký xe vĩnh viễn

Những trường hợp xe máy bị thu hồi giấy đăng ký xe vĩnh viễn

Thủ tục thu hồi xe gồm những gì?

Thủ tục thu hồi thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với 3 trường hợp đầu tiên với các bước như sau:

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính. Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Xe bị thu hồi giữ lại bị xử phạt như thế nào?

ăn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, nếu không đi đổi giấy đăng ký xe theo quy định, chủ phương tiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, trường hợp làm mất giấy đăng ký xe nhưng không đi đổi, khi tham gia giao thông sẽ bị phạt lỗi điều khiển xe không có giấy đăng ký xe. Đối với ô tô, mức phạt từ 2-3 triệu đồng; tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng; tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe. Đối với xe máy, mức phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng; tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe.
Trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký xe và xe máy

Trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký xe và xe máy

Trường hợp chủ xe dùng giấy đăng ký xe đã hết hạn, đối với ô tô có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng; tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Đối với xe máy, chủ phương tiện có thể bị phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng

Trường hợp chủ xe dùng giấy đăng ký xe bị tẩy xóa hoặc không đúng số khung, số máy, đối với ô tô có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng; tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng; tịch thu giấy đăng ký xe; tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe. Đối với xe máy vi phạm sẽ bị phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng; tịch thu giấy đăng ký xe; tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe.