Trong tình huống này, phương tiện giao thông nào được đi trước?

Nhường đường không chỉ là một hành động đẹp trong văn hóa giao thông mà còn là nguyên tắc cần phải được tuân thủ tốt để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.


Phương tiện giao thông nào được đi trước để đúng quy tắc giao thông?

Xe tải

Trước mặt bạn là biển báo “giao nhau với đường ưu tiên” (ký hiệu là W.208) nên xe của bạn phải nhường đường cho xe tải.
Đặc điểm nhận diện biển W.208: hình tam giác đều, 3 đỉnh lượn tròn, một cạnh nằm ngang và đỉnh tương ứng hướng xuống dưới.