Từ nay: 10 trường hợp này bị thu hồi Giấy đăng ký xe vĩnh viễn, càng cố giữ lại càng bị phạt nặng

Theo quy định có những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe, giấy đăng ký xe vĩnh viễn người dân nên biết sớm.

10 trường hợp xe bị thu hồi Giấy đăng ký xe biển số xe

Điều 15 Thông tư số 58/2020/TT-BCA đã liệt kê cụ thể 10 trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm:

  1. Những loại xe đã bị hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan sẽ bị thu hồi vĩnh viễn.
  2. Những trường hợp xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác cũng bị thu hồi vĩnh viễn Giấy đăng ký xe và xe
  3. Những trường hợp xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
  4. Những trường hợp xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
  5. Những loại xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

  1. Những loại xe đã hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.
  2. Những loại xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.
  3. Những loại xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu bị thu hồi Giấy đăng ký xe
  4. Những loại xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
  5. Những trường hợp mà xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định cũng bị thu hồi Giấy đăng ký xe

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe mới nhất

Căn cứ Điều 16 và Điều 17 Thông tư 58/2020/TT-BCA, việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe sẽ được thực hiện dưới sự phối hợp giữa chủ xe và cơ quan công an. Cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký xe ra thông báo về việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe.

Tùy trường hợp mà cơ quan đăng ký xe có thể ra thông báo bằng văn bản, thông báo qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại hoặc thậm chí ra quyết định về việc thu hồi đăng ký, biển số xe để chủ xe biết về việc bị thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe.

Bước 2: Chủ xe nộp lại giấy đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp xe bị mất giấy đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả hai thứ này, chủ xe phải có đơn trình bày rõ lý do bị mất.

– Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan phải khai báo online tại link sau: http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/48 rồi mới nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc nộp trực tiếp cho Công an cấp xã nơi cư trú.

Bước 3: Cán bộ đăng ký xe tiếp nhận và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe rồi cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Sau khi cơ quan chức năng đã có thông báo tới chủ xe về việc thu hồi Giấy đăng ký xe nếu người dân cố tình giữ lại không làm theo quy định sẽ bị xử phạt nặng.